Hospitals start with: A B C D F G H I J K L M P Q R S T U

Saudi Arabia Hospital Directory

Abuzinadah Hospital

Po Box 7360,Jeddah,21462

Al Ahmadi Hospital

Po Box 6886,Dammam

Procare Riaya Hospital

Al-Khobar,P O Box 20424,31952

Asir Central Hospital

PO Box 34,Abha

Al Hayat Hospital

PO Box 5473,Jeddah,21422

Asir General Hospital

PO Box 34,Abha

Bugshan Hospital

PO Box 5860,Jeddah,21432

Central Asir Hospital

PO Box 34,Abha

Dammam Central Hospital

PO Box 1984,Dammam,31196

Al Salam Hospital

PO Box 4200,Jeddah,21491

Derma Clinics

P.O. Box 20632,Riyadh,11465

Dr. M. Fakhry & A. Al Mouhawis Hospital

PO Box 251,Al Khobar,31952

Dallah Hospital

Street Al-Fawaz - Quarter Al-Aziziyah,Riyadh

Dr. Siddiqa Hospital

PO Box 1067,Jeddah,21431

Dr. Soliman Fakeeh Hospital

PO Box 2537,Jeddah,21461

Dammam National Hospital

Po Box 3743,Dammam,31481

GNP Healthcare

PO Box 4553,Jeddah,21412

Dar Al Shifa Al Saudi Hospital

PO Box 365,Jeddah,21411

King Abdullah Hospital

P. O. Box 60,Bisha

Al Mostaqbal Hospital

Bakhashab Street,Jeddah,Po Box 3331

Dulaijan Female Center

Po Box 3733,Al Khobar